Начало Финансови отчети
Финансови отчети

Одитор на "Агрия Груп Холдинг" АД.

Одитор на финансовите отчети на дружеството е "Приморска Одиторска Компания" ООД.