Начало Новини Придобиване на търговско предприятие от дъщерно на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД дружество

Придобиване на търговско предприятие от дъщерно на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД дружество

На 31 март 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Стар ООД е сключило договор за придобиване на правото на собственост върху търговското предприятие на ЗКПУ   ”ВЕДРИНА” със седалище и адрес на управление  село Ведрина, община Добрич, област Добрич, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл. 15 от Търговския закон. Сделката е в синхрон със структурата и мащабът на инвестициите на Агрия Груп Холдинг АД, както и с увеличаващият се потенциал за развитие на холдинга в областта на производството и търговията със зърнени култури. Целта на придобиването на търговското предприятие е ориентирана към оптимизиране на процесите на структуриране на земеделските поземлени имоти по землища, окрупняването на общо обработваните земеделски земи и правилно позициониране на земеделските стопанства, с обхват на територията, в която развиват търговска дейност дружествата от холдинга, което е основен приоритет в стратегията за развитие на групово ниво и е поредната стъпка към подобряване структурата на производството, доставката и търговията със зърнени култури.