Начало Новини ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.7 от Регламент №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. и в обхвата на примерния списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване съгласно Приложение №9 от Наредба №2 на КФН

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.7 от Регламент №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. и в обхвата на примерния списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване съгласно Приложение №9 от Наредба №2 на КФН

В синхрон със структурата и мащабът на инвестициите на „Агрия Груп Холдинг“АД, както и с увеличаващият се потенциал за развитие на холдинга в областта на производството и търговията със зърнени култури, с цел генериране на нови възможности за устойчиво развитие в дългосрочен план, компанията е приела решение за развиване на съвместна търговска дейност със свързаното с холдинговата група дружество „Агро Ойл Консулт“ООД, в което „Агрия Груп Холдинг“АД е собственик на 50% от капитала. Обединяването на усилията и бизнес възможностите на двете компании с район на присъствие в Североизточна България е посредством учредяването на ново дружество с ограничена отговорност, в което „Агрия Груп Холдинг“АД и „Агро Ойл Консулт“ООД да са съдружници и собственици на капитала. Целта на новоучреденото дружество е да бъдат оптимизирани процесите на структуриране на земеделските поземлени имоти по землища, окрупняването на общо обработваните земеделски земи и правилно позициониране на земеделските стопанства, с обхват на територията, в която развиват търговска дейност дружествата от холдинга, което е основен приоритет в стратегията за развитие на групово ниво и е поредната стъпка към подобряване структурата на производството, доставката и търговията със зърнени култури.