Начало Новини Уведомление от "Бора Инвест" ЕООД за инвестиционно предложение

Уведомление от "Бора Инвест" ЕООД за инвестиционно предложение

„Бора Инвест“ ЕООД има предложение за частична, несъществена промяна в инвестиционното си предложение за изграждане на "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари  гр. Белослав” в землището на гр. Белослав.

За горното инвестиционно предложение в РИОСВ Варна е проведена процедура по глава шеста на ЗООС приключила с издадено и влязло в сила Решение по Оценка на въздействието на околната среда № ВА - 2/2018 г. на РИОСВ Варна и е разработен и влязъл в сила генерален план, одобрен със Заповед № РД-08-502/16.11.2018 г. на МТИТС и Заповед № РД-02-14-1156/12.11.2018 г на МРРБ.

С пълния текст на уведомлението за инвестиционното предложение можете да се запознаете в прикачения файл.