Начало Мениджмънт
Мениджмънт
Емил Райков
Емил Райков
Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор
Деян Овчаров
Деян Овчаров
Член на Съвета на Директорите
Даниела Танева
Даниела Танева
Член на Съвета на Директорите
Анна Белчинска
Анна Белчинска
Член на Съвета на Директорите
Станимир Бужев
Станимир Бужев
Член на Съвета на Директорите
Теодора Иванова
Теодора Иванова
Директор за връзки с инвеститорите и Правен съветник
Иван Стефанов
Иван Стефанов
Мениджър Агробизнес
Адриан Робинсън
Адриан Робинсън
Ръководител отдел Възобновяеми Енергийни Източници