Начало Възобновяеми енергийни източници
Възобновяеми енергийни източници

Агрия Груп Холдинг АД проучва възможностите за инвестиции в сферата на биотехнологиите чрез мокро смилане на царевица, представляващо процес на трансформиране на произведени от дружествата от холдинговата структура, зърнени култури. Посредством процеса на мокро смилане на царевица се произвеждат фуражи за сектор животновъдство; производство на царевично олио за хранителни нужди; царевично нишесте и захари (глюкозни, декстрозни и малтозни сиропи) за последваща преработка в PLA – биоразложими високотермични полимери и полиестери (биопластмаси), чрез интегрирана рафинерия на база на био-химични процеси.

В резултат на добре развитата дейност на дружествата от холдинговата група в областта на производството на зърно и маслодайни култури се генерира отпадна биомаса. Компанията е в процес на проучване също и на потенциал относно проект за пълноценно оползотворяване на генерираната от компанията биомасата, като енергиен продукт за производство на енергия.