Начало Търговска и експортна дейност
Търговска и експортна дейност

Търговията със зърна и зърнени продукти представлява над 80% от дейност на групата, като Кристера АД и Корн Трейд ЕООД са дъщерните дружества, които основно я развиват.

Компанията е изградила пазарна структура за подсигуряване на входящите суровини (зърнени култури), логистична структура и добро позициониране на основните локации, където се съхраняват зърнени култури /зърнобази/ в близост до пристанищни товарни терминали (Пристанище Констанца, Пристанище Варна, Пристанище Бургас).

В логистичните центрове на компанията съхраняват и търгуват около 800 000 тона зърно и маслодайни култури на годишна база. В съответствие със Стратегия 2024г. на компанията се планира увеличаване на обема, реконструкция и модернизация на съществуващите складови стопанства в отделните агроцентрове на компанията.