Начало Съхранение и преработка на зърно
Съхранение и преработка на зърно

Общият капацитет на складовите бази на Агрия Груп Холдинг е около  250 000т , в това число три основни логистични центъра, разположени в гр. Попово, гр. Девня и гр. Лясковец, както и спомагателни вместимости в основните агро-центрове.

Най-новият логистичен център е разположен в гр. Девня, като изграждането му започва през 2007 г. и към момента се състои от 12 силоза и един плосък склад. Капацитетът му е 65 000т. и съхранява пшеница, царевица, ечемик, рапица и слънчоглед. Локацията му е ключова, тъй като се намира непосредствено до магистрала Хемус и в близост до Пристанище Варна Запад и Пристанище Леспорт. Базата е оборудвана с модерна лаборатория, която отговаря на европейските изисквания.

В рамките на 2020 година компанията планира увеличаване на обема на складовото стопанство, находящо се в Промишлената зона на град Попово, собственост на „Кристера“АД, посредством изграждане на нови силози с обща складова вместимост от 40 000 мт. С тази инвестиция логистичният център ще достигне капацитет от 170 000 тона зърно.

В гр. Лясковец е ситуиранo предприятие за производство на слънчогледови масла, собственост на дъщерната за компанията – Кехлибар ЕООД, с едноименна търговска марка. Търговската листа включва сурово и рафинирано слънчогледово олио, брикети от слънчогледова люспа и слънчогледов шрот. Капацитетът на базата за съхранение на зърна и маслодайни семена е 20 000т, а капацитетът за преработка на слънчогледови семена e 50 000т на година. Кехлибар ЕООД е внедрила система за безопасност на храните (HACCP) според изискванията на EN ISO 22000:2005.

Компанията планира инвестиция в изграждане на четвърти логистичен център в района на гр. Белослав, който да обслужва заложения в Стратегия 2024г. ръст в експорта на зърна. Съвместно с новия логистичен център се предвижда и увеличаване на капацитета за преработка на зърнени и маслодайни култури с изграждане на нови производствени мощности.