Начало За холдинга Поверителност и лични данни
Поверителност и лични данни

Обща политика за поверителност и защита на личните данни

На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (накратко “Регламентът”). Защитата на личните данни е важен аспект от дейността на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД и нейните дъщерни дружества и компанията полага усилия, за да осигури тази защита. Ние ценим и се отнасяме сериозно към Вашата поверителност и защитата на личните Ви данни, затова Ви уверяваме, че предоставената ни информация, съдържаща Вашите данни, включително Вашия електронен адрес, ще бъдат съхранявани при стриктно спазване на нормативно предвидените изисквания за конфиденциалност.

В изпълнение на установените в Регламента задължения е създадена Обща политика за поверителност и защита на личните данни за дружествата от  икономическата група „Агрия Груп Холдинг“ АД, която има за цел да Ви предостави информация относно дейността по обработване на Вашите данни в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма и да обясни какви лични данни за Вас използваме, с каква цел, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражните надлежно своите законни права.

Моля да се запознаете с Обща политика за поверителност и защита на личните данни на дружествата от групата на „Агрия Груп Холдинг“ АД като прочетете внимателно приложения електронен документ.

При въпроси относно нашата политика за поверителност и приетите правила за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на имейл адрес: office@agriabg.com.