Начало Прогнози, анализи, инвестиции
Прогнози, анализи, инвестиции
Основни данни
Нетен дълг/EBITDA
Собствен капитал/Балансово число
Коефициент на обща ликвидност
Доход на акция
Валута:


БАЛАНС към 31/12/2021 към 31/12/2022 (прогноза) към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
АКТИВ 440568 635352 745962 838952 966143 937719
Дълготрайни активи 192503 317969 393242 456927 453719 431722
Краткотрайни активи 248065 317383 352720 382026 512424 505998
ПАСИВ 440568 635352 745962 838952 966143 937719
Собствен капитал 177783 266768 303668 342413 389845 389845
Дългосрочни пасиви 41174 79343 129076 178067 162509 133897
Краткосрочни пасиви 221611 289241 313218 318472 413789 413977


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 31/12/2021 към 31/12/2022 (прогноза) към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
ПРИХОДИ 441437 621035 616478 654323 710923 803512
Приходи от продажби 434046 613265 608708 646553 703153 795742
Приходи от финансирания 7391 7770 7770 7770 7770 7770
РАЗХОДИ 441437 621035 616478 654323 710923 803512
Разходи за дейността 415820 571095 575478 611273 658221 747015
Счетоводна печалба 25617 49940 41000 43050 52703 56497


ИНВЕСТИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 2021 2022 2023 2024 2025
прогноза отчет прогноза прогноза прогноза прогноза
Земя 3228 2508 2934 2934 2934 2934
Селскостопанска техника 0 996 2934 2934 1956 1956
Складови бази 3824 5770 10515 8410 978 978
Пристанище Белослав 0 0 0 31293 43028 13691
Завод за олия Попово 0 0 7823 41072 29337 0
Транспорт и логистика 2206 2856 3853 1956 978 978
Придобивания 1956 0 64630 0 0 0
ОБЩО: 11214 12130 92689 88599 79211 20537