Начало Прогнози, анализи, инвестиции
Прогнози, анализи, инвестиции
Основни данни
Нетен дълг/EBITDA
Собствен капитал/Балансово число
Коефициент на обща ликвидност
Доход на акция
Валута:


БАЛАНС към 31/12/2021 към 31/12/2022 към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
АКТИВ 440568 508773 767034 861411 1005726 1016391
Дълготрайни активи 192503 274290 349731 409805 473572 473565
Краткотрайни активи 248065 234483 417303 451606 532154 542826
ПАСИВ 440568 508773 767034 861411 1005726 1016391
Собствен капитал 177783 293900 379212 419847 462514 462514
Дългосрочни пасиви 41174 42890 86808 123044 159481 139960
Краткосрочни пасиви 221611 171983 301014 318520 383731 413918


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 31/12/2021 към 31/12/2022 към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
ПРИХОДИ 441437 738349 742835 773183 866891 1175707
Приходи от продажби 434046 725813 735065 765413 859121 1167937
Приходи от финансирания 7391 12536 7770 7770 7770 7770
РАЗХОДИ 441437 738349 742835 773183 866891 1175707
Разходи за дейността 415820 660113 699835 728033 819483 1105156
Счетоводна печалба 25617 78236 43000 45150 47408 70551


ИНВЕСТИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 2021 2022 2023 2024 2025
прогноза отчет прогноза прогноза прогноза прогноза
Земя 3228 2508 2934 2934 2934 2934
Селскостопанска техника 0 996 2934 2934 1956 1956
Складови бази 3824 5770 11931 8410 978 978
Пристанище Белослав 0 0 0 1956 29337 43028
Завод за олия Попово 0 0 0 19558 39117 29337
Транспорт и логистика 2206 2856 3853 1956 978 978
Придобивания 1956 0 15735 51019 0 0
ОБЩО: 11214 12130 37387 88767 75300 79211