Начало Прогнози, анализи, инвестиции
Прогнози, анализи, инвестиции
Основни данни
Нетен дълг/EBITDA
Собствен капитал/Балансово число
Коефициент на обща ликвидност
Доход на акция
Валута:


БАЛАНС към 31/12/2022 към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
АКТИВ 498097 802921 892086 986096 1025273
Дълготрайни активи 274880 370015 434219 487880 505760
Краткотрайни активи 223217 432907 457868 498216 519513
ПАСИВ 498097 802921 892086 986096 1025273
Собствен капитал 285170 357882 389202 425220 425220
Дългосрочни пасиви 42654 102870 142495 169820 168858
Краткосрочни пасиви 170273 342169 360389 391056 431195


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 31/12/2022 към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
ПРИХОДИ 709334 758900 786416 833791 931149
Приходи от продажби 698346 750960 777216 824591 921949
Приходи от финансирания 10988 7940 9200 9200 9200
РАЗХОДИ 709334 758900 786416 833791 931149
Разходи за дейността 632612 729900 751616 793771 887019
Счетоводна печалба 76722 29000 34800 40020 44130


ИНВЕСТИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 2022 2023 2024 2025 2026
прогноза отчет прогноза прогноза прогноза прогноза
Земя 2934 2752 2934 2934 2934 2934
Селскостопанска техника 3912 5028 2934 1956 1956 1956
Складови бази 9779 11946 15568 978 978 978
Пристанище Белослав 0 0 1956 29337 43028 13691
Завод за олия Попово 0 0 21094 43247 19232 14219
Транспорт и логистика 3618 5535 1956 978 978 978
Придобивания 16625 15682 48673 0 0 0
Други 0 0 11000 0 0 0
ОБЩО: 36868 40943 106115 79430 69106 34756