Начало Агробизнес
Агробизнес

Общата обработваема площ на Агрия Груп Холдинг АД е 180 000 дка., като 71 000 дка от тях са собствени земи. Компанията развива дейността си в Североизточна България.

Основните култури, които се отглеждат са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Компанията използва собствена високопроизводителна обработваща и прибираща земеделска техника за постигане на качествено и навременно обработване на земеделските площи. С цел повишаване качеството на крайния продукт, масивите се обработват с фосфатни и азотни торове и препарати за растителна защита. Изградени са поливни съоръжения в землищата на гр. Смядово и гр. Велики Преслав с капацитет за напояване на 9 000 дка земеделски земи.

Стратегията за развитие на групата до 2020г. предвижда увеличаване на обработваемите земеделски площи и засилване на експортната ориентация на компанията. През следващите 4 години Агрия Груп Холдинг АД цели да увеличи обема на обработваемите си площи до 200 000 дка, с 50% плътност на собствена земя.